Οργανικοί σπόροι. Ένα σωστό ξεκίνημα για μια καλή αρχή

Posted by geognosiltd 17/01/2022 0 Comment(s)

 

Με τους βιολογικούς σπόρους βρισκόμαστε μαζί στη βάση μιας βιώσιμης και υγιεινής τροφικής αλυσίδας, τόσο για εμάς όσο και για  τις μελλοντικές μας γενιές.
Η Bejo ως οικογενειακή επιχείρηση αλλά και εμείς ως Γαιωγνώση πιστεύουμε ακράδαντα σε αυτή την προσέγγιση, καθώς είναι σύμφωνη με τις βασικές μας αξίες: μακροπρόθεσμη προοπτική, καινοτομία και σεβασμός στους ανθρώπους και τη φύση.
Με τα χρόνια έχουμε επενδύσει σημαντικά στις βιολογικές μας διαδικασίες, υποδομές και ποικιλία, συμβάλλοντας σε μια βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα που ξεκινά με βιολογικούς σπόρους.
Και εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.

 

 

 

Η σωστή διαδικασία παραγωγής φαίνεται από την αρχή