ΡΑΝΤΙΤΣΙΟ

ΡΑΝΤΙΤΣΙΟ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

BOTTICELLI

Σπόρος Ραντίτσιου Σπόροι υψηλής ποιότητας για ραντίτσιο BOTTICELLI. Νέα, πολύ πρώιμη ποικιλία ραν..

INDIGO

Σπόρος ραντίτσιουΣπόροι υψηλής ποιότητας για ραντίτσιο INDIGO.Πρώιμη και ομοιόμορφη ποικιλία..

LEONARDO

Σπόροι υψηλής ποιότητας για ραντίτσιο LEONARDO.Ομοιόμορφη ποικιλία με μεγάλο συμπαγές κόκκινο κε..

VASARI

Σπόροι υψηλής ποιότητας για ραντίτσιο VASARI.Ποικιλία 90 ημερών, πολύ καλή για καλοκαιρινές φυτε..

RAFFAELO

Σπόροι υψηλής ποιότητας για ραντίτσιο RAFFAELO.Ποικιλία 100 ημερών με περίοδο συγκομιδής μεταξύ ..

CANALETTO

Σπόρος CanalettoΣπόροι υψηλής ποιότητας για ραντίτσιο CANALETTO.Μέσο - Όψιμη ποικιλία, πολύ..

RUBRO

Σπόροι υψηλής ποιότητας για ραντίτσιο RUBRO.Όψιμη ποικιλία ραντίτσιου με στρογγυλό, μεγάλο βαρύ ..

FIERO

Σπόρος ραντίσιου Σπόροι υψηλής ποιότητας για ραντίτσιο FIERO.Ποικιλία 90 ημερών. Μακρόστενο με ..